Sürdürülebilirlik ve Biz

ESG Turkey Danışmanlık Sürdürülebilirliğin her 3 boyutu olan

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim alanlarında hizmet vermektedir.

 

“Çevresel Boyutta Sürdürülebilirlik” Environmental

 • Doğal kaynaklara olumsuz etkinin minimize edilmesini,

 • Üretimde kullanılan hammaddelerin sürekli ve uzun vadeli teminini,

 • İklim değişiminin engellenmesini,

 • Çevresel risklerden ötürü firma değeri ve itibarının olumsuz etkilenmesinin önlenmesini,

 • Yeni ürün ve çözümler ile fırsatların yakalanmasını sağlar.

“Sosyal Boyutta Sürdürülebilirlik” Social

 • İş stratejilerine paydaş beklentilerine uygun bir şekilde yön verilebilmesine,

 • Marka değeri ve sadakatinin yükselmesine,

 • Ürün, müşteri, çalışan,iş sağlık ve güvenliğine,

 • Toplum kaygılarının minimize edilmesine (toplumun fayda sağlamasına),

 • Çalışan memnuniyeti, yetkinliği ve bağlılığının artmasına olumlu etki yapar.

“Yönetişim Boyutunda Sürdürülebilirlik” Governance

 • Politika ve süreçlerle etkin performansın elde edilmesine,

 • Yönetim sistemlerinin etkin kurulması ve işletilmesiyle risklerin azaltılmasına,

 • Yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler gibi paydaşların güveninin sağlanmasına,

 • Ekonomik sürekliliğin ve sürdürülebilir karlılığın tesisine katkı sağlar.

   

  ESG Turkey Danışmanlık, sürdürülebilirliğin bu katkılarına aşağıdaki hizmetlerle ulaşır:

“Analiz ve Strateji Hizmetleri”

“Sürdürülebilirlik Raporlaması Hizmetleri”

“Sürdürülebilirlik Endekslerine Hazırlanma”

“KSS Projeleri”

“Eğitimler ve Üniversite Sertifika Programları”

“İklim Değişimi ile Mücadele (CDP – Karbon ve Su Yönetimi)”

“Sürdürülebilirlik İletişimi”

“Paydaş Diyalogları ve Sosyal Etki Analizleri”

“Toner Tasarruf Programları”