Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmetlerimiz

qtq50-0RbyW8

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Firmaların da, paydaşlarının (yatırımcılar, tüketiciler, çalışanlar, toplum, vb.) da birlikte kazandığı; Sürdürülebilir İş Yapış Şeklinin benimsendiği; Kazan – Kazan Döngüsünün oluşturulduğu yaratıcı çözümlerdir bizim işimiz ...

Paydaş Diyaogları

Paydaş Diyalogları

Sürdürülebilirliğin en önemli amaçlarından biri de stratejileri paydaş beklentileri üzerine kurgulamaktır. Faaliyetlerimizden etkilenen ya da kendilerinden etkilendiğimiz tüm gruplar; paydaşlarımız olarak nitelendirilmektedir.

Dolayısıyla; paydaşlarımız ile mevcut diyaloglarımızın sürdürülebilirlik perspektifi açısından irdelenmesi ve/veya bu doğrultuda paydaş diyalogları gerçekleştirilmesiyle etkili bir sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planı oluşturulabilir.

Paydaş Diyalogları yürütülebilmesi için destek sağlamaktayız.

paydas1

Sosyal Etki Analizi

Stratejik Pazarlama Yönetiminin, dolayısıyla sürdürülebilirliğin gerçeğinin giderek müşteri, toplum, fayda yaratma, değer katma üzerine gelişmesi etkisinin artmasıyla da Sosyal Etki Analizlerinin önemi giderek artmaktadır.

Ürün ve faaliyetlerin etkileri paydaşlar üzerinde olumlu ve/veya olumsuz birçok etki bırakabilmektedir. Sosyal etki analizleri ile bu sözkonusu etkileri ölçümlemek hem iş risklerini azaltmakta, hem de gelir artışında etkili olabilmektedir.

Sosyal Etki Analizleri için destek sağlamaktayız.

bckgr5

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri Geliştirilmesi

Firmalar için Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi fikirlerinin geliştirilmesi hizmetlerimizden bir diğeri. Bununla birlikte; yeni geliştirilen ve/veya yürütülmekte olan  projelerin başarıya ulaşması için gerektiği gibi kurgulanması, planlanması ve ihtiyaç durumunda yönetimi konusunda da destek vermekteyiz.

csrimage

Sürdürülebilirlik İletişimi

KSS projeleri de dahil olmak üzere, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin iletişiminin doğru ve etkili bir biçimde yapılması da önem taşıyor. Tutarlı, doğru yapılandırılmış ve iyi bir yönetim stratejisinden gelen pazarlama stratejisi ve iletişim planları; projelere, firmalara ve topluma değer katıyor.

Sürdürülebilirlik ve KSS projeleri iletişimi konularında etkili adımlar atılabilmesi ve sonuçlar alınabilmesi için de çözüm ortaklığı yapıyoruz.

Akenerji 2015

Sürdürülebilirlik Raporlaması (GRI, UNGC CoP)

Temel olarak 2 farklı sürdürülebilirlik raporlamasının hazırlanmasına destek vermekteyiz. Sözkonusu raporlamalar aşağıda yer almaktadır, bunlara ilişkin kısa bilgiye üstlerine tıklayarak edinebilirsiniz:

bckgr9

İklim Değişikliği ile Mücadele Raporlaması

 • CDP – Karbon Saydamlık Projesi

  İklim değişikliğine adaptasyon için kısa, orta ve uzun vade için strateji geliştirme hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Risklerden fırsat yaratmak ve hatta firma ile toplum için kazanım sağlamak iyi bir stratejik plandan geçiyor. İklim değişikliğine adaptasyon için ise sadece ölçümleme yapmak yeterli olmuyor, iyi bir strateji ve işin yönetilmesi için düzenli raporlama önem kazanıyor.

   Firmaların, iklim değişikliği ile ilgili risklere karşı koyabilmek adına mücadele planları, hedefleri ve stratejilerini ortaya koymaları ve yönetmeye, takip etmeye başlamalarını paydaşları talep ediyor. Firmaların;

  • verimlilik, tasarruf,
  • kazanç elde etmek,
  • daha fazla yatırım çekebilmek,
  • toplum, doğayı koruyabilmek,
  • paydaş / tüketici beklentilerine cevap vermek adına

  çevresel ayak izlerini (karbon, su, atık yönetimi gibi) ölçümleme ve raporlamaları fayda sağlıyor.

  Bu amaç doğrultusunda, 70’in üzerinde ülkede yürütülen CDP projesi de yaygın, bilinen ve etkili örnekler arasında bulunuyor. Göz ardı edilmemesi gereken bir konu da; başarılı bir raporlama için sadece ölçümleme ve hedeflerin yeterli olmadığı, iyi bir strateji ve risk-fırsat planının da ortaya konulması gerekliliğidir. Bahsedilen katkıların sağlanabilmesi adına en iyi şekilde raporlama yapılması da hizmetlerimiz arasında almaktadır.

egitim f 5

Sürdürülebilirlik Eğitimleri

Sürdürülebilirlik kavramının doğru anlaşılması, kapsamı, sürdürülebilirlik ekonomisi, riskler ve fırsatlar gibi konularda organizasyonel değişimin sağlanmasına katkı vermek amacıyla eğitim hizmeti verilmektedir.

Sürdürülebilir İş Yapış Şekli’ne (Sustainable Business) geçiş için ihtiyaç duyulabilecek değişimin etkin bir yöntemle sağlanabilmesi amacında Sürdürülebilirlik Eğitimleri önemli rol oynamaktadır.

Üst yönetimden tüm çalışanlara kadar farklı hedef kitleleri kapsayacak; özgün içerik, farklı süre, kapsam, metot ve formatlarda programlar hazırlamakta ve uygulamaktayız.

paydas4

Sürdürülebilirlik Stratejik ve Taktik Planlaması

Firmaların hedeflerine, sektörel, konjonktürel durumlarına ve rakiplerine göre sürdürülebilirlik stratejilerinin, amaç, hedef, taktik planları ve yol haritalarının hazırlanmasıdır. Dünyadaki ve Türkiye’deki benzer firmalarla benchmark çalışmasını içerir.

paydas2

Sürdürülebilirlik Organizasyonel Yapılanma Önerisi

Firmaların mevcut organizasyon şemalarına, sürdürülebilirlik stratejilerine ve sektörlerine göre Sürdürülebilirlik Organizasyonel yapılanmasının nasıl olması gerektiğine ilişkin öneri verilmesidir.

sürdürülebilirlik_esgturkey1

Sürdürülebilirlik Analizi

Firmaların Sürdürülebilirlik açısından Durum Analizini içerir. Firmaların ellerindeki veri, bilgi, dokumantasyon, prosedür, strateji, amaç, hedef ve uygulamaların belirlenmesidir. Dünyadaki ve Türkiye’deki benzer firmalarla benchmark çalışması yapılabilir.

iklim foto 1

İklim Değişikliği ile Mücadele Stratejisi Geliştirilmesi

İklim değişikliği artık inkar edilemeyen bir gerçek ve iş dünyasının da Dünyanın bu gerçeğine ayak uydurması gerekiyor.

Bazı sektörler için öncelikli olmak üzere, firmaların;

 • hem üretimlerini, işlerini devam ettirebilmek,
 • hem kaynak tüketimlerini minimize ederek tasarruf sağlayabilmek,
 • hem yeni mal ve hizmetler geliştirebilmek,
 • hem de - büyük resimde - küresel ısınmayla İklim Değişikliği’ni sınırlı düzeyde tutabilmek adına adım atması gerekiyor.

Firmaların İklim Değişikliği’ne adaptasyonu ise aşağıdakiler ile giderek daha etkin kılınıyor:

 • düzenleyici kuruluşların uygulamaları,
 • piyasa mekanizmaları,
 • global ticaretin yaptırımları,
 • tüketici tercihleri, paydaş beklentileri,
 • risklerden korunma ve fırsatları yakalayabilme,
 • işlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Bu nedenlerle; İklim değişikliğine adaptasyon için kısa, orta ve uzun vade için strateji geliştirme hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Risklerden fırsat yaratmak ve hatta firma ve toplum için kazanım sağlamak da iyi bir stratejik plandan geçiyor. İklim değişikliğine adaptasyon için ise sadece ölçümleme yapmak yeterli olmuyor, strateji önem kazanıyor.