Eğitim ve Workshop (Online)

Sürdürülebilirlik kavramının doğru anlaşılması, kapsamı, sürdürülebilirlik ekonomisi, riskler ve fırsatlar gibi konularda organizasyonel değişimin sağlanmasına katkı vermek amacıyla eğitim hizmeti verilmektedir.

Sürdürülebilir İş Yapış Şekli’ne (Sustainable Business) geçiş için ihtiyaç duyulabilecek değişimin etkin bir yöntemle sağlanabilmesi amacında Sürdürülebilirlik Eğitimleri önemli rol oynamaktadır.

Üst yönetimden tüm çalışanlara kadar farklı hedef kitleleri kapsayacak; özgün içerik, farklı süre, kapsam, metot ve formatlarda programlar hazırlamakta ve uygulamaktayız.

Eğitim ve Workshop