Karbon Ayak İzi ve Dengeleme

Türkiye’de kişi başı yıllık Karbon Ayak İzi yaklaşık

7 ton karbondioksit eşdeğerinde sera gazı salımı (tCO₂ -e)

düzeyindedir.

“2020 verilerine göre”

kisspng-earth-overshoot-day-ecological-footprint-carbon-fo-5af720a94527c9.6200339215261451932833

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

kisspng-earth-overshoot-day-ecological-footprint-carbon-fo-5af720a94527c9.6200339215261451932833

Bir bireyin, kuruluşun, ürünün, sektörün, şehrin ve hatta ülkenin; doğrudan ve dolaylı faaliyetleri nedeniyle atmosfere salınmasına sebep olduğu sera gazlarının karbondioksit eşleniği (CO-e) cinsinden karşılığıdır.

Karbon Ayak İzi 2 Ana Parçadan Oluşur

1. Doğrudan / Birincil Ayak İzi:

Ev ve iş yerlerimizde ısınma, aydınlatma gibi ihtiyaçlarımız için tükettiğimiz enerji; ulaşımımızı sağlamak için fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan sera gazları; soğutucu ve yangın söndürücülerdeki sera gazı kaçakları doğrudan salımları kapsar.

2. Dolaylı / İkincil Ayak İzi:

Kullandığımız ürünlerin imalatından bertarafına kadar uzanan yaşam döngüsü salımlarının toplamını kapsar.

Karbon Ayak İzi Unsurları

Karbon Ayak İziEnerji Tüketimi: Ulaşım, endüstriyel işlemler, elektrik ve fosil yakıt kullanımı yüksek miktarda enerji tüketimine sebep olmaktadır.

Sanayileşme: 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanayileşmeyle birlikte karbondioksit salımı kontrolsüz ve çok hızlı bir şekilde artmış ve artmaya devam etmektedir.

Hayvancılık: Artan et tüketimiyle birlikte besi hayvanların seri üretimine geçilmiş olması atmosfere fazla miktarda metan gazı salınımına neden olmaktadır.

Atık maddeler: Dünyadaki atık madde miktarı oldukça yüksek bir seviyededir. Bu durum aynı zamanda dünyanın doğal kaynaklarına ve yaşam alanlarına da zarar vermektedir.

İnsan faaliyetleri: İnsanların günlük hayatlarında birçok işi verimli ve hızlı bir şekilde yapma adına edindikleri alışkanlıklar da karbon ayak izinde büyük bir paya sahiptir.

Karbon Dengeleme (Carbon Offsetting)

Atmosfere salınan karbon emisyonuna karşılık, aynı miktarda ancak başka bir yerde karbon tasarrufu sağlayan projelere finansal destek sağlanması ya da o projelerde ortaya çıktığı belgelenen karbon sertifikalarının satın alınması olarak açıklanabilir.

kisspng-sustainability-green-building-sustainable-city-sus-creative-house-5a928ca2f01d73.8447917715195536989835

Karbon salımlarını dengelemek isteyen kişi ya da kuruluşlar;

Faaliyetlerine dayalı sera gazı salımlarını (karbon ayak izlerini) hesaplatarak, söz konusu salımlarını azaltmak ve dengelemek üzere bir standart çerçevesinde gönüllü olarak sağlanmış salım azaltımları sonucu oluşturulan karbon sertifikaları satın alabilirler.