Hakkımızda

ESG Turkey Danışmanlık

ESG

Sürdürülebilir iş modeli için…

Mottomuz  Anı Yaşa, Geleceği Koru!

Yaşarken hayatı anda kalabilmek, bununla birlikte anı, bugünü yaşarken de geleceği koruyabilmektir bizce hayatın özü. Mottomuz da buradan geliyor…

Vizyonumuz

Refahın yüksek, çalışanların tatmin, müşterilerin memnun, ekonominin sürdürülebilir olduğu ve doğanın dengesinin korunduğu bir iş dünyasına katkı sağlamaktır.

Misyonumuz

İş dünyasının, tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratarak gelişebilmesi amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma doğrultusunda en etkili yönetim, danışmanlık, planlama, raporlama, eğitim ve araştırma hizmetleri verilmesidir.

Değerlerimiz

  • Açık ve İçten İletişim
  • Yaratıcı ve Özgün Çözümler
  • Şeffaflık
  • İhtiyaçların Doğru Analizi
  • İdeal Özen ve Çaba Göstermek
  • Objektif Geribildirim
  • Hesap Verilebilirlik
  • Doğru Zamanlama
  • Hizmetlerde Toplumsal Fayda
  • Sürdürülebilir Çözüm Ortaklığı
Sürdürülebilir İş Modeli Danışmanlık

Kurucumuz Hakkında

Dr. Cenk TÜRKER, iş dünyasının birçok aktöründeki farklı pozisyonlarda edindiği 17 yıllık birikimin ardından sürdürülebilirlik ve yönetim alanlarında danışman olarak kaliteli hizmet sunmak üzere ESG Turkey Danışmanlık’ı kurmuştur. Akademik kariyerinin yanısıra; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslar üstü kuruluşlarda, kamu ve özel sektörde Sivil Toplum Kuruluşları ile yakın temasla hizmet vermiştir. Temel olarak; Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik alanlarına odaklanmıştır. Üniversitelerde MBA düzeyinde Stratejik Yönetim, Pazarlama Yönetimi ve Sürdürülebilirlik üzerine ders vermektedir. Doktora derecesi Genel İşletme alanındadır ve tezini Menkul Kıymet Piyasaları üzerine yapmıştır. Master tezinde ise Kalite Yönetimi konusunda çalışmıştır. ESG Turkey Danışmanlık’ı kurmadan önce Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Daha Fazlası…