Kurucumuz Hakkında

Kurucumuz Hakkında

Dr. Cenk TÜRKER, iş dünyasının birçok aktöründeki farklı pozisyonlarda edindiği 17 yıllık birikimin ardından sürdürülebilirlik ve yönetim alanlarında danışman olarak kaliteli hizmet sunmak üzere ESG Turkey Danışmanlık’ı kurmuştur. Akademik kariyerinin yanısıra; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslar üstü kuruluşlarda, kamu ve özel sektörde Sivil Toplum Kuruluşları ile yakın temasla hizmet vermiştir. Temel olarak; Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik alanlarına odaklanmıştır. Üniversitelerde MBA düzeyinde Stratejik Yönetim, Pazarlama Yönetimi ve Sürdürülebilirlik üzerine ders vermektedir. Doktora derecesi Genel İşletme alanındadır ve tezini Menkul Kıymet Piyasaları üzerine yapmıştır. Master tezinde ise Kalite Yönetimi konusunda çalışmıştır.

ESG Turkey Danışmanlık’ı kurmadan önce Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu pozisyonda; Sürdürülebilirlik Stratejisi, Sürdürülebilir Finansman, İklim Değişimi Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanlarına odaklanmıştır. Akbank bünyesindeki Sürdürülebilirlik Takımı’nı yönetmiş, IFC Sosyal & Çevresel Yönetim Sistemi’nin kurulumunda etkin rol almış, yatırımcılar ile due diligence süreçlerini yürütmüştür. GRI, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ve Sürdürülebilirlik Endeksi raporlamalarını yapan Dr. Türker, aynı zamanda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı eğitimlerini geliştirmiş ve gerçekleştirmiştir. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, CDP, TÜSİAD, TBB, Borsa İstanbul, vb. çeşitli yerel ve uluslararası paydaşlar arasındaki ilişkileri yürütmüştür.

Akbank’ta sürdürülebilirlik biriminin kurulmasından önce farklı sektörlerde danışman olarak hizmet vermiştir. Danışmanlık tecrübesinden önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları’nda görev yapmıştır. Kariyerine, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde akademisyen olarak başlamış ve projelerde yer almıştır.

Hollanda Nyenrode Business School’dan İş Etiği ve Sürdürülebilirlik, Dale Carnegie’den Stratejik Düşünme Simülasyonu ve ISO 26000 KSS sertifikasına sahiptir. ABD Eski Başkan Yardımcısı Al Gore tarafından yürütülen İklim Gerçekliği Projesi kapsamında (Climate Reality Project) bir İklim Lideridir. İlgi alanları arasında masa tenisi ve yelken gelmektedir.