COP 26: Gelişmeleri / 2. Gün

COP 26 Liderlerin Mesajları (2. Gün) 

COP26 zirvesi31 Ekim’de yapılan G20 zirvesinden dolayı katılım gösteremeyen liderlerin neredeyse hepsinin Glasgow’da buluşmasının ardından bugün tam anlamıyla açılışını yaptı Önümüzdeki 12 gün boyunca devam edecek olan zirvede, ilk konuşmaları yapan lider ve çevre aktivistlerinin genel çağrısı; tüm karar vericilerin birlikte hareket ederek iklim değişikliği ile mücadelede somut adımlar atılması gerektiğiydi.  

Zirvenin ilk konuşmasını Birleşik Krallık Başkanı Boris Jonhson yaparak, iklim değişikliğini ‘gece yarısına bir dakika kala’ olarak tanımladı ve saatin işlediğini, tüm ülkelerin daha fazla katkıda bulunarak, beraber hareket edebilmek için ek taahhütler vermesi gerektiğini de ekledi. Ülkelerin, kömür ve petrol kullanımından nasıl uzaklaşacağı, hidrokarbon kullanımını nasıl bitirecekleri ve milyonlarca ağacı nasıl dikecekleri taahhüdünü vermeleri gerekiyor.” dedi.  

Boris Jonhson, kömür, araba, finansman ve ağaçlar konusuna tekrar vurgu yaparak Paris’te verilen 100 bin ABD doları sözünün de tutulmadığını hatırlattı.  

“Eğer kaybedersek gelecekteki çocuklarımız bizi affetmeyecek. Eğer bugün somut adımlar atmazsak yarın çocuklarımız ve onların çocukları çok geç olacak. Şimdi hemen harekete geçmeliyiz.” 

Jonhson, iklim kriziyle mücadelede ülkelerde milyonlarca yeni iş olanağının yaratılacağını, farklı iş  alanları açılarak, bunun ekonomik büyüme fırsatlarını da beraberinde getireceğini ekledi.  

Ardından UN BM Sekreteri Antonio Guterres, insan eliyle yaratılan bu yıkıma karşı dünyanın bize yeter’ dediğini ve mevcut durumda 2.7 C derece ısınmaya giderken 1.,5 C derecenin altında kalmak için herkesin harekete geçmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Sekreterin üzerinde durduğu konuların başında ise; zengin ülkelerin iklim kriziyle mücadelede gelişmekte olan ülkelere finansman desteği sağlamaları gerektiği idi. Hedeflerinin hala 1.5 C derece olması gerektiğini, G20 ülkelerinin yüzde 80’inin karbon emisyonundan sorumlu olduğunu ve gelişmiş ülkelerin koalisyon kurarak gri bölgeden yeşil bölgeye geçişte tüm olanaklarını zorlamalarını istedi. Net sıfır hedefi için verilen taahhüdün güvenilirliğinin artık sorgulanmaması için tüm ülkeleri harekete davet etti. 

ABD Başkanı Biden, iklim değişikliği sorunun tek başına çözülemeyeceğini ve hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söylerken, Almanya ABD’nin desteğine ihtiyacı olduklarını belirtti.  

200’e yakın ülke liderine tüm dünyada yaşanan iklim değişikliğine bağlı yaşanan felaketler izletildikten sonra Wales Galler Prensi Prens Charles konuşma yaparak, tüm sektörlerin ve şirketlerin üzerine düşen görevi yapmaları, tüm özel şirketlerin ve sektörlerin değişimin nasıl yapılacağına dair iç sorgulamaya giderek harekete geçmeleri gerektiğini belirtti. Prens Charles, kömürden temiz enerjiye geçişte kaynakların yaratılması için özel şirketler endüstriyel değişime hazır olmalılar diye ekledi. 

Çevreci Sir David Attenborough, dünyanın petrol ve kömür kullanımından dolayı yıllar içinde yaşanan iklim değişikliği etkilerinin gelecekte daha da şiddetlenmemesi adına harekete geçilmesi için tüm gözlerin bu zirvede olduğunu söyledi ve liderlere seslenerek ‘yani sizde’ dedi. 

Barbados Başbaşkanı Mia Motley ise IPCC’nın iklim değişikliği ile ilgili son raporunda belirttiği ve dönülemez bir noktada olduğumuzu ifade eden Code Red tanımına atıfta bulunarak bilim insanlarının tarafsızca sundukları gerçeklere gözlerimizi daha fazla kapalı tutamayız. dedi. 

Zirvede ayrıca yöresel kıyafetleriyle birlikte yerli halkların temsilcileri de söz aldı ve yaşadıkları bölgelerde iklim krizinin etkilerinden bahsederek, tüm liderleri çok geç olmadan hareket etmeye çağırdılar.  

Zirvede ülke liderleri ve delegelerinin yanı sıra, birçok ülkeden bağımsız organizasyonlar ile bireysel katılımcılar da bulunuyor ve onlara göre; iklim değişikliğinin etkileri göründüğünden çok daha derin ve çözümün merkezinde ancak gençler olursa ilerleme kaydedilebilir.  

ESG Turkey Danışmanlık
Canan SOYLU
Danışman