Dijital Dönüşüm Ürünleri

<< Sürdürülebilirlik Teknoloji Ürünleri

Dijital Dönüşüm Ürünleri

Cyberlink-FaceMe-engine-cropped-and-resized

1. Uzaktan Müşteri Edinimi 

1.Uzaktan Müşteri Edinimi (Remote Know Your Customer): NFC ve MRZ ile T.C. kimlik kartı ve uluslararası standartlara uygun pasaportlarda bulunan kişi bilgilerini okuyup kimlik doğrulama sağlayan, ayrıca canlılık testi ile yüz doğrulama yapılmasına olanak tanıyan, uzaktan müşteri edinimi sürecini kolaylaştıran dijital doğrulama çözümüdür.

2.Dijital İmza Platformu: Bilinen tüm dijital imza ürünlerini (Mobil İmza, e-imza, Biyometrik İmza, 2D İmza) içerisinde barındıran web tabanlı imza platformudur.

2433058_810x458

2. Biyometrik İmza:

Islak imzanın dijital halidir. Tablet içerisine kurulan biyometrik imza lisansı üzerinden tüm evrakların biyometrik olarak dijitalde imzalanmasını sağlar. İmzanın doğruluğu için biyometrik veriler (basınç, hız, ivme, x ve y görüntüsü), zaman damgası ve imzanın atıldığı konum bilgileri pdf içerisinde şifrelenir.

bpm-1

3. İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Ürünleri

1.Dijital Dönüşüm Platformu: İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management- BPM) çözümüdür. İş süreçleri, sürekle bırak gibi metotlarla hızlı ve kolay bir şekilde dijitalleştirilir. Süreçler, firma özelinde tasarlanıp yaratılır.

2.BPM Mobile: Tüm yazılımlarınıza entegre olarak iş süreçlerinizin (masraf, izin talebi girişi, şirket içerisinde kim kimdir görüntüleme, bordro görüntüleme vb.) hazır süreçler ile yönetebildiğiniz içerisinde eğitim ve anket düzenlenebilen mobil uygulamadır.

shutterstock_370043363-for-Organize-Digital-Archive-sm

4. Dijital Arşiv

Dijital Arşiv: Yerli bulut arşiv sisteminde dijital evrakların ya da fiziki evrakların taranarak saklanmasını sağlar. Yazılım içerisinde yetkilendirme, zimmet gibi özelliklerin yanı sıra; Türkçe OCR yeteneği vardır ve evrakların içerisindeki her bir harf/kelime ile arama yapma olanağı sağlar. Ayrıca ortam bağımsız maksimum 3 saniye içerisinde dosyaya erişme garantisi verir.

Ekran görüntüsü 2021-05-06 002924

4. Süreç ve Görev Madenciliği Yazılımları

Süreç Madenciliği: CRM/ERP/BPA gibi yazılımlar her bir aktivite sonrasında zaman loglaması (time stamp) yaparlar. Süreç Madenciliği bu zaman loglarını analiz ederek süreçlerdeki şişe ağzı, gereksiz döngüler, çıkmaz sokak gibi süreçleri tanımlayabilmemizi sağlayan bir çözümdür.

Görev Madenciliği: Görev Madenciliği kullanıcı arayüzü (UI) içindeki Süreç Madenciliği kapsamının altındaki detay aktiviteleri (mouse tıklamak, Excel dosyası açmak, pdf okumak gibi) analiz eden bir çözümdür. Süreç Madenciliği sonuçlarını daha da ötelere taşır.