Entegre Raporlama

Kurumların, ekonomik olarak yarattıkları değerin yanı sıra; sosyal ve çevresel açısından da yarattıkları değeri fark etmeleri, yönetmeleri ve çoğaltmalarını sağlar. Bununla birlikte kurumların, yarattıkları finansal ve henüz finansal olmayan değerleri sermaye öğeleri çerçevesinde raporlamalarına olanak verir. Kurumun çalışanları, toplum, doğa, teknoloji vb. alanlarındaki oluşturdukları fayda daha net ortaya çıkar.

Sonuç olarak; kurumlar, değer önerilerini zenginleştirmek için içerlerinde ve dışarlarındaki gelişmeleri bütünsel olarak ele alabilmekte; stratejilerini tüm unsurları kapsayacak şekilde kısa, orta ve uzun vadelerde oluşturabilmektedir.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council – IIRC) standartları doğrultusunda hazırladığımız Entegre Raporlar; kurumların değer yaratma modelleri hakkında paydaşlarını bilgilendirmelerine imkân verir. Kurumların arzu etmesi halinde raporları, Entegre Faaliyet Raporu olarak da hazırlamamız mümkündür.

Detaylı bilgiye https://integratedreporting.org/ adresinden erişebilirsiniz.

Entegre Raporlama