Sosyal Etki Analizi

Stratejik Pazarlama Yönetiminin, dolayısıyla sürdürülebilirliğin gerçeğinin giderek müşteri, toplum, fayda yaratma, değer katma üzerine gelişmesi etkisinin artmasıyla da Sosyal Etki Analizlerinin önemi giderek artmaktadır.

Ürün ve faaliyetlerin etkileri paydaşlar üzerinde olumlu ve/veya olumsuz birçok etki bırakabilmektedir. Sosyal etki analizleri ile bu söz konusu etkileri ölçümlemek hem iş risklerini azaltmakta, hem de gelir artışında etkili olabilmektedir.

Sosyal Etki Analizleri için destek sağlamaktayız.

Sosyal Etki Analizi