Sürdürülebilirlik Endeksleri

Sürdürülebilirlik endeksleri; şirketlerin kurumsal şeffaflık ve sürdürülebilirlik konularındaki başarısını uluslararası kriterlerine göre değerlendiren platformlardır.

Tarafsız bağımsız kriterlerle ölçümlenir ve şirketlerin küresel ısınma, biyo çeşitlilik, doğal kaynakların verimli kullanımı, su kaynaklarının azalması, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, tedarik zinciri, şirket kurumsal yönetişimi, sağlıklı ve iyi yaşam önceliği gibi Türkiye ve dünya için önemli olan sürdürülebilirliğe ilişkin meselelere nasıl yaklaştıklarını ortaya koyar. Endeksler ayrıca, faaliyet ve kararlarının ölçümlenerek şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim sorumluluklarını ve bunların performanslarını kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmasını baz alır.

Sürdürülebilir Endeksleri