CDP Katılımcılarının Karbon Ayak İzleri Dengelendi!

CDP Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı Katılımcılarının 2020 Yılı Karbon Ayak İzlerini Dengeledik!

 

ESG Turkey™ Danışmanlık olarak; CDP Türkiye Programı için özel bir çalışma geliştirdik. Kuruluşların, 2020 yılı iklim değişikliği performansının ortaya konduğu “CDP Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansına katılım sağlayan herkesin 2020 yılı Karbon Ayak İzini dengeledik. Bu amaç için; ülkemizdeki bir rüzgar enerji santralinden elde edilmiş Gold Standard’a uygun Karbon Kredisini tercih ettik. Böylece; hem doğaya hem de yeşil ekonomiye katkı sağladık.

Karbon Ayak İzi ve Dengelenmesi ne demektir?

Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi; insan ya da kuruluşların faaliyetleri nedeniyle atmosfere saldığı sera gazlarının karbondioksit eşleniği (CO2-e) cinsinden karşılığıdır. Sera gazları; atmosferde birikerek küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olmaktadır ve en önemli kaynağı fosil yakıtlardır. Karbon ayak izi, her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün neticesinde atmosfere yayılmasına neden olduğu karbondioksit eşleniği miktarıdır.

Karbon dengeleme (Carbon Offsetting); ortaya çıkarılan karbon salımına karşılık, aynı miktarda ancak başka bir yerde karbon tasarrufu sağlayan projelere finansal destek sağlanması ya da o projelerde ortaya çıktığı belgelenen karbon sertifikalarının satın alınması olarak açıklanabilir.

Karbon salımlarını dengelemek isteyen kişi ya da kuruluşlar; faaliyetlerine dayalı sera gazı salımlarını (karbon ayak izlerini) hesaplatarak, söz konusu salımlarını azaltmak ve dengelemek üzere gönüllü bir standart çerçevesinde sağlanmış salım azaltımları sonucu oluşturulan karbon sertifikaları satın alabilirler.

Karbon piyasaları; sera gazı azaltımı karşılığında elde edilen karbon kredilerinin, diğer anlamı ile karbon sertifikalarının, alınıp satıldığı piyasayı ifade etmektedir.

Günümüzde kişi ve kuruluşlar çevreye verdikleri zararı azaltmak için “Karbon-nötr” ya da “Karbon Negatif” olabilmektedir.
Karbon-nötr; karbon ayak izini tamamen dengelemiş olan anlamına gelmekteyken, Karbon Negatif yarattığı karbon ayak izinden fazlasını dengelemiş olan anlamına gelmektedir.

 

ESG Turkey™ Danışmanlık tarafından CDP Türkiye Programı için özel olarak itfa yapıldığını belirten Gold Standart Karbon Sertifika Belgesine aşağıda sunulmuştur:

 

 

Proje Bilgisi:
Harmanlık Rüzgar Santrali (RES) Bursa’nın Karacabey ilçesindedir. Borusan EnBW Enerji bağlı ortağı olan Fuatres Elektrik Üretim tarafından işletilen santral 50 MWe kurulu gücü ile Türkiye’nin 250. Bursa’nın ise 6. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye’nin 56. büyük Rüzgar Enerji Santrali’dir. RES kapsamında 16 adet rüzgar türbini kullanılmıştır.
Harmanlık RES ortalama 128.940.710 kilovatsaat elektrik üretimi ile 35.501 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Harmanlık RES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 43.167 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.

Hizmetlerimiz