Tatilin de Sürdürülebilir Olanı Artık Mümkün 

Tatilin de Sürdürülebilir Olanı Artık Mümkün 

Hepimiz; kar yağsa da kayak tatili yapsak, yaz gelse de şöyle bir güneşlensek diye tüm sene boyunca hayaller kurar, planlar yaparız. İçinde yaşadığımız evrenin gezilip görülmesi gereken birçok güzelliğinin değerini zamanında bilebilmek, koruyabilmek ve devamlılığını sağlayabilmek bizlerden sonraki nesillere de kültürel miras bırakabilmek adına büyük önem arz ediyor. İklim krizinin önlenmesinin artık zor bir hale bürünmesiyle birlikte sürdürülebilirlik kavramı daha fazla ön plana çıkarken, çevre gezilerinin de ağırlıklı olarak rağbet gördüğü turistik seyahatlerle sürdürülebilir turizm kavramı da değer kazanmaya başladı.  

Peki sürdürülebilir turizm nedir? 

Sürdürülebilir turizm; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından “mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri tam olarak hesaba katan; ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan turizm” olarak tanımlanıyor. Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere sürdürülebilir turizm kavramını özetleyecek olursak, tüm turistik faaliyetlerin, ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınarak gerçekleştirilen turizm olarak belirtebiliriz.  

Sürdürülebilir turizm ne gibi katkılar sağlar? 

Sürdürülebilir turizm, turist aktiviteleri gerçekleştirilirken çevrenin karşı karşıya kaldığı olumsuz etkiyi en aza indirgeyebilmek açısından önem arz eder. Sürdürülebilir turizmin yaygınlaşmasıyla birlikte bu faaliyetler gerçekleştirilirken ekonomiye, doğal kültürel mirasın korunumuna, ziyaretçilerin refahlarının artmasına yönelik katkılar da bulunulması amaçlanıyor. Sürdürülebilirlik ve turizm üzerine Kanada’da düzenlenen Globe ’90 konferansında sürdürülebilirliğin amaçları ile ilgili aşağıdaki bilgiler yer alıyor: 

-Turizmin çevreye ve ekonomiye önemli katkıları konusunda yüksek bilinç ve anlayış geliştirmek, 

-Eşitliği ve kalkınmayı desteklemek, 

-Ev sahibi toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, 

-Ziyaretçilere yüksek kalitede deneyim yaşatmak, 

-Çevre kalitesini devam ettirmek. 

Özellikle deniz turizminin yaygın olduğu bölgelerde karşılaşılan su kirliliğini minimum düzeylere indirebilmek amacıyla alınan her türlü önlem, sürdürülebilir turizmin gelişimine katkıda bulunuyor. Fakat engellenemeyen gemi ve yat atıkları ya da toplumun atıklarıyla yarattığı kirlilik bu turizmi gerçekleştiren ülkelerin gelişimini ve geleceğini oldukça kötü etkiliyor.  

Sürdürülebilir turizm kavramının ülkemizde de daha yaygın olarak kullanılabilmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sürdürülebilir Turizm Programı harekete geçiriliyor. Bu program kapsamında işletmelerin Türkiye turizmine sürdürülebilir büyüme katkısı sağlaması amaçlanırken sürdürülebilir ilke ve uygulamalar konusunda da farkındalık yaratmak hedefleniyor.